Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis a usnesení

13. 1. 2016

Společenství vlastníků jednotek

bytového domu Dobrovského 2540/9

35201 Aš

IČ:72047747

Zápis

z jednání shromáždění vlastníků jednotek,

konaného dne 21.11.2015 v 18 hodin

Přítomno dle prezenční listiny 9 vlastníků jednotek v domě, se spoluvlastnickým podílem (dále jen SP) 48880/76320, což je 64,046 %(SP příromných/ SP všech), shromáždění je usnášení schopné.

 

Program: 1. Zahájení, schválení programu

        2. Hospodaření SVJ

        3. Volba náhradního člena do výboru SVJ a kontrolora             hospodaření

 1. 4.Odsouhlasení výpočtu spotřeby tepla bez      korekcí za rok 2015

  5. Plán údržby za rok 2016

  6. Dodržování domovního řádu

  7. Diskuse, různé

   

  Průběh jednání a přijatá usnesení:

1.Zahájení, uvítání přítomných, schválení programu, kontrola usnesení z minulé schůze 6.4.2014 - vše splněno.

2.Hospodaření SVJ za rok 2014/2015 do dnešní schůze:

 • zateplení domu 556 945,-

 • sklepní okna 16 168,-

  - dveře vchodové 107 567,-

 • zábradlí u vchodu domu, nátěr el. Rozvaděče 4 485,-

 • doplňky ke vchodovým dveřím 1 186,-

 • deratizace 2x250,-

 • výměna bytových vodoměrů 14 200,-

 • výměna rozvodů vody v suterénu 25 018,-

 • revize a opravy elektoinstalace 28 917,-

 • revize a opravy rozvodu plynu 7 739,-

 • revize požární EXPYRO 604,51,-

 • odečet tepla TECHEM 1 416,-

 • pojištění domu 6 287,-

 1. 3.Volba náhradního člena do výboru SVJ: Miroslav Černák. Jako revizní orgán je navržena na kontrolora Renata Janků. Byli zvoleni shromážděním SVJ.

  4. Odsouhlasení výpočtu spotřeby tepla bez korekcí od roku 2015.

  5. Plán údržby na rok 2016 je limitován množstvým peněz na FO

­- oprava vodovodní přípojky

 • nový komunikační systém a el. vrátný

 • zajistit vypracování nových stanov

 • výměna rozvodů vody (stoupaček)

  6. Domovní řád – přítomní byli seznámení s novelizací domovního řádu.

  7. Různé – topení odvzdušňovat 1x za 3 měsíce

 • větrat a neochlazovat dům

 • pozor na el. rozvody – kontrolovat – dotahnout šroubky – nebezpečí požáru (A. Čajkovič)

8. Závěr: Usnesení:

 • členská schůze (dále jen ČS) bere na vědomí výroční zprávu o hospodaření SVJ za rok 2014

 • ČS bere na vědomí nově upravený domovní řád

 • ČS bere na vědomí souhlas s vyúčtováním zálohových plateb za rok 2014 bez korekcí

 • ČS souhlasí s vyúčtováním zálohových plateb pro rok 2015 bez korekcí za teplo

 • ČS schválila rozšíření výboru SVJ o Renatu Janků jako kontrolorku a Miroslava Černáka jako náhradního člena výboru

 • ČS pověřuje výbor k zajištění provedení plánovaných oprav na rok 2016

   

V Aši 22.11.2015 razítko a podpis předseda SVJ: Jaroslav Šebrle

Zapsala: Marie Šebrlová

Ověřil: Anton Čajkovič

Jednání ukončeno v 20,00 hodin